Sunday, October 13, 2013

PENUTUP7.0 PENUTUP

Secara asasnya, memang ramai ahli sejarah yang menolak teori ini namun mereka sebenanrnya bersetuju tanpa sedar di dalam penulisan-penulisan mereka jika dikaji secara teliti. Menurut Hobsbawm, kebanyakan ahli sejarah terpengaruh dengan fahaman Marxis namun mereka hanya memilih idea-idea tertentu untuk menyempurnakan kajian mereka. Hal ini kerana, teori Marx bukanlah bersifat menyeluruh, ia sekadar kefahaman tentang sesuatu sejarah yang baru. Hal yang harus diakui oleh ahli-ahli sejarah, Marx merupakan seorang tokoh yang berjaya merungkaikan pensejarahan di luar pemikiran tradisional seperti Ranke. Profesor M.M Bober menyatakan bahawa teori Marx tetap memberi sumbangan penting kepada sains sosial yang menggugat kesahihan teori-teori sejarah lain yang hanya menekankan peranan tokoh, cita-cita wangsa, pengaruh geografi dan sebagainya.
          Pengaruh Marx di dalam bidang pensejarahan terlalu tinggi sehingga menimbulkan pelbagai kesan seperti pengurangan bentuk penindasan golongan borjuis terhadap kelas bawahan. Pengaruh Marx juga meliputi hampir ke seluruh negara misalnya di Burma, yang mana fahaman Marxis ini diaplikasi oleh golongan muda untuk bangkit menentang pemerintah pada ketika itu. Bagi pandangan tersendiri pula, teori Marx ada benarnya juga berdasarkan konsep pembahagian kelas dan ketuhanan. Sebenarnya, kajian sejarah tidak seharusnya mengaitkan konsep ketuhanan kerana ia hanya rekaan semata-mata. Misalnya di Eropah ketika penguasaan golongan paderi, pentadbiran kerajaan menjadi lemah kerana semuanya tunduk pada kuasa gereja. Berbeza dengan Marx, beliau menggariskan satu panduan seperti A Kingdom of God without God yang mana masyarakat tidak mempunyai sebarang perbezaan kelas. Segala keuntungan dibahagi sama rata dan individu tidak lagi memiliki jentera pengeluaran sebaliknya ia dimiliknegarakan. Walaupun hal ini sukar untuk dilakukan, tetapi jika ia berjaya dilakukan, konsep ini akan menyebabkan semua golongan berasa selesa tanpa sebarang penindasan dan pembolotan keuntungan.

          Pendekatan Marxis sebenarnya berjaya memantapkan penjelasan sejarah pada ketika itu kerana konsep Ranke sebelum Marx jelas bersifat tradisional. Apabila Marx berjaya meletakkan satu garis panduan bagi kajian sejarah, sekaligus berjaya berhujah dengan membuktikan dengan kejadian-kejadian Eropah pada ketika itu, saya rasakan ia sudah cukup untuk memantapkan penjelasan sejarah.SUKA BACA? SILA LIKE DAN KOMEN =)

Comments
0 Comments

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...