Sunday, October 13, 2013

Teori Komunisme4.1 Teori Komunisme                                                                                  

Prinsip asas komunisme yang digariskan oleh Marx dan Engels (1969) mendefinisikan komunisme sebagai satu doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan proletariat.Dalam konteks ini kita dapat menakrifkan bahawa komunisme adalah sebuah ideologi yang berfalsafahkan Marxism.Hal ini kerana, falsafah Marxism yang menzahirkan kesedaran asas untuk membentuk sebuah masyarakat sosialis bagi menggantikan kapitalis dengan membebaskan golongan proletariat.
Deliar Noer pula dalam karyanya ‘Pemikiran Politik di Negeri Barat’ pula memberi dua pengertian bagi komunisme. Menurutnya, komunisme yang pertama ialah berkenaan hubungan dengan penyatuan dasar bagi wilayah bagi negara yang berpemerintahan sendiri dengan negara itu sendiri adalah sebuah negara federal untuk wilayahnya.Keduanya, komunisme hanya merujuk kepada milik atau keperluan bersama.
Ideologi komunisme yang diasaskan oleh Marx dan Engels ini dikatakan bermula dengan penerapan ketika meletusnya Revolusi Bolshevik di Russia pada November 1917. Sejak itu komunisme disebarkan sebagai sebuah ideologi ke negara lain. Ideologi ini tidak begitu jelas tetapi terdapat beberapa ciri yang boleh digunakan hasil daripada analisis untuk merumus berkenaan teori ini.
Melihat daripada gerakan dan sejarah perjuangan ideologi komunisme, kita melihat bahawa terdapat ciri-ciri radikal yakni gerakan radikal yang berunsurkan kekerasan dan keganasan.Komunisme juga menolak sepenuhnya aspek keagamaan dengan tiada kepercayaan atau berfahaman atheism (free thinker). Pelaksanaan komunisme juga menunjukkan sifat kejam dan ianya berubah-ubah kepada beberapa bentuk rejim dan ia menolak kelas sosial secara total.

Idea komunisme jika dilihat dengan teliti adalah menjurus kepada sistem egalitarian yakni tanpa kerajaan, harta, dan kelas.Hal ini adalah untuk membentuk satu konsep kesamarataan dalam segala aspek. Komunisme memperjuangkan bahawa semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam semua harta dan pengagihan ekonomi. Perkara ini bertujuan mencapai matlamat mereka untuk membawa kesejahteraan hidup dengan menghapuskan jurang kehidupan dalam masyarakat.

SUKA BACA? SILA LIKE DAN KOMEN =)

Comments
0 Comments

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...