Sunday, October 13, 2013

PERBANDINGAN ANTARA MARXISM DAN KOMUNISM



5.0 PERBANDINGAN ANTARA MARXISM DAN KOMUNISM

Secara umumnya, teori Marxism dan ideologi komunisme tidak mempunyai perbezaan yang ketara.Komunisme adalah sekadar manifestasi kepada falsafah Marxism yang dizahirkan dalam bentuk gerakan.Maka demikianlah kita melihat komunisme menjalankan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan keras. Pada asalnya ideologi komunisme ini sememangnya menjurus kepada falsafah Marxism kerana diasaskan oleh filasuf yang sama iaitu Karl Marx. Namun begitu, selepas zaman Marx, ideologi komunisme dilihat mula di olah oleh kepimpinan mereka untuk disesuaikan mengikut keadaan semasa.
Melalui pelbagai perspektif yang diteliti, terdapat dua aspek yang dilihat berbeza dan bertentangan dengan idea asal Marx.Dua aspek ini ialah agama dan juga revolusi. Dengan mengambil sebuah negara komunis iaitu People’s Republic of China sebagai contoh, perbezaan dan perbandingan ini dapat dibuat dengan lebih baik dan jelas.
Kesimpulannya, teori Marxism yang dibentangkan oleh Marx dan Engels memperlihatkan bahawa ia bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kehidupan mereka. Kesemua ciri-ciri asas bagi Marxism menunjukkan bagaimana penindasan berlaku dan bagaimana ia memberi impak yang mendalam kepada golongan bawahan. Golongan masyarakat yang diperjuangkan oleh Marx dan segala apa yang diperjuangkan ini kemudiannya dizahirkan dalam bentuk perjuangan berideologi yakni komunisme. Falsafah Marxism lebih banyak mengutarakan hal-hal berkaitan kesedaran masyarakat pada dasar sahaja.Hanya melalui ideologi komunisme sahaja perlaksanaan itu dapat dilihat dengan jelas melalui gerakan-gerakan yang dipelopori oleh golongan mereka yang sedar.
Komunisme adalah manifestasi daripada falsafah Marxism dan hal ini menyebabkan kedua-duanya sama dari sudut dasar perjuangannya. Akan tetapi, perubahan yang berlaku terutama dari perspektif masa, situasi serta keadaan menyebabkan cara dan pendirian perjuangan berubah. Perjuangan komunisme yang asalnya hanya sekadar menzahirkan idea Marxism dilihat oleh penulis sebagai sebuah perjuangan yang fleksibel tanpa satu pendirian yang kukuh.Soal agama dan perubahan zaman menyebabkan perjuangan ini diolah oleh pemimpin gerakan semata-mata untuk menjayakan perjuangan mereka.Tujuan mereka lebih kepada bagaimana untuk menjayakan perjuangan dan mendapat sokongan rakyat.Hal ini menyebabkan terdapat sedikit perbezaan antara Marxism dan Komunisme.
          Namun begitu, tidak semua ideologi komunisme yang di perjuangkan dalam bentuk gerakan mempunyai perbezaan dengan falsafah Marxism. Semua cara dan pendirian tentang perjuangan tertakluk kepada kuasa pemimpin mereka. Demikianlah yang berlaku jika kita melihat beberapa buah negara yang pernah mengaplikasikan ideologi komunisme dalam pentadbiran dan dasar kerajaan mereka.Secara kesimpulannya, ideologi Komunisme pada asalnya adalah menurut kepada falsafah Marxism secara keseluruhan. Namun begitu, perubahan-perubahan yang berlaku menyebabkan ia di ubah menurut gaya kepimpinan dan menyebabkan dasar perjuangan itu mempunyai sedikit perbezaan dengan Marxism. Akan tetapi, perbezaan yang dinyatakan tidaklah merangkumi keseluruhan kerana walaupun ia mempunyai perbezaan namun perjuangan itu masih menurut falsafah Marxism secara keseluruhan



SUKA BACA? SILA LIKE DAN KOMEN =)

Comments
0 Comments

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...